Nimeni să nu se creadă așadar că poate fi cu adevărat om, decât cel ce a învățat să acționeze ca om, adică a fost format spre ceea ce-l face pe om.  (Comenius, Jan, Didactica Magna, pg. 34)

Ce învață copii la noi

img

Să-L iubească pe Isus

„Şi Isus le-a zis: „Lăsaţi copilaşii să vină la Mine şi nu-i opriţi, căci Împărăţia cerurilor este a celor ca ei.” (Matei 19: 14)

Iubirea autentică care-și are sursa în creatorul ei, se va reflecta în iubirea pentru cei din jurul nostru în situații practice de dăruire, empatie, altruism, prietenie. Iubirea nu este la voia întâmplării, ci este responsabilă și are reguli de conduită.

„Cuvintele de iubire” pe care Isus le-a lăsat în Cartea sa ne îndrumă pașii prin tumultul acestei lumi.

Valori morale

Reprezintă baza educației, reperele pe care cunoștințele, abilitățile, capacitățile se vor așeza și vor alcătui partea vizibilă:

  • Bunătatea – „Ceea ce face farmecul unui om este bunătatea lui.” (Biblia,Proverbe 19:22, pg.657)
  • Înțelepciunea – „Fiule, să nu se depărteze învăţăturile acestea de ochii tăi: păstrează înţelepciunea şi chibzuinţa”. (Biblia, Proverbe 3:21, pg.642)
  • Învățătura – „Ţine învăţătura, n-o lăsa din mână; păstrează-o, căci ea este viaţa ta.” (Biblia, Proverbe 4:13, pg.643)
  • Adevărul„Cumpără adevărul şi nu-l vinde , înţelepciunea, învăţătura şi priceperea.” (Biblia, Prov. 23:23, pg.661)
  • Ferirea de certuri – „Este o cinste pentru om să se ferească de certuri.” (Biblia, Proverbe 20:3, pg.657)
  • Bunul simț – „Pentru căpătarea învăţăturilor de bun-simţ, de dreptate, de judecată şi de nepărtinire.” (Biblia, Proverbe 1:3,pg.639)
  • Răbdarea – „Prin răbdare se înduplecă un voievod şi o limbă dulce poate zdrobi oase.” (Biblia, Proverbe 25:15,pg.663)
  • Respectul „Cui datorați cinstea dați-i cinstea” (Biblia, Romani 13:7, pg.1107)
  • Iertarea – „Înțelepciunea face pe om răbdător și este o cinste pentru el să uite greșelile.”(Biblia, Proverbe 19:11, pg.656)
  • Autocontrolul- „Cel încet la mânie preţuieşte mai mult decât un viteaz şi cine este stăpân pe sine preţuieşte mai mult decât cine cucereşte cetăţi.”(Biblia, Proverbe 16:32, pg.654).

Autodepășirea

Adevărata competiție nu este cu ceilalți, deoarece, ținând cont de unicitatea fiecărei persoane este un raport inegal de forțe, Copiii sunt în competiție cu ei înșiși, se pot depăși, iar azi pot fi mai buni ca ieri. Micile reușite zilnice dau caracterului valoare pe termen lung.

Contemplarea lucrurilor importante

Atunci când gândirea se preocupă cu lucruri cu adevărat valoroase, frumoase, va lăsa asupra personalității copilului o amprentă de neșters, care-l va face pe viitorul adult să fie o persoană cu adevărat valoroasă.

„Este o lege  minții să se modeleze după dimensiunile lucrurilor cu care este familiarizată. (White Ellen, Sfaturi pentru părinți, educatori și elevi, pg. 374)

Gândire liberă

Pregătirea caracterului prezintă importanță crucială, așa cum afirmă autoarea Ellen White „Datoria unei adevărate educații este de a cultiva facultatea de a forma din tineret oameni care să cugete ei înșiși, nu doar să fie simple reflectoare ale cugetării altora.” (White, Ellen,  Educație, pg. 12).

IMPORTANȚA

Educației la copii

Educația copilul este un proces educațional prin care ne învățăm copilul  își cultive și perfecționeze abilitățile de comunicare, de exprimare a sentimentelor, de a capătă cunoștințe noi, de a relaționa cu alți copii și cu alți adulți. Procesul de educație a copilul este esențial pentru formarea   adult echilibrat și fericit.  părinți ne dorim  ‘echipăm‘ copilul cu cât mai multe abilități care  îl ajute în viață – de a-și și ehilibrul interior si de a fi fericit.

Platforma noastra de predare

img

Domeniul Limba și Comunicare: creează copiilor cât mai multe situații de învățare, consolidare și verificare a cunoștințelorprin :

Dezvoltarea capacității de exprimare și utilizare activă a mijloacelor de comunicare, gândurisemnificații mijlocite de limbajul scris;
Educarea unei exprimări verbale corecte din punct de vedere fonetic, lexical și sintactic;
Dezvoltarea creativității și expresivității limbajului oral;

Tot în cadrul acestui domeniu include și primul contact  al copilului cu o limba străină.

Domeniul Științe:

include atât abordarea domeniului matematic cât și înțelegerea naturii.

Activități matematice
Dezvoltarea capacității de a înțelege și utiliza numere, cifre, unități de măsurăîntrebuințând un vocabular adecvat;
Dezvoltarea capacității de recunoaștere, denumire, construire și utilizare a formelor geometrice;

Dezvoltarea capacității de cunoaștere și înțelegere a mediului înconjurător, precum și stimularea curiozității pentru investigarea acestuia;
Formarea și exersarea unor deprinderi de îngrijire și ocrotire a mediului înconjurător;

Utilizarea unui libgaj adecvat în prezentarea  unor fenomene din natură și din mediul înconjurător.

Domeniul Om și Societate: are  obiective:

Cunoașterea și respectarea normelor de comportare în societate; educarea abilității de a intră în relație cu ceilalți;
Educarea trăsăturilor pozitive de voință și caracter, formarea unei atitudini pozitive față de sine și față de ceilalți;
Cunoașterea unor elemente de istorie, geografie, religie care definesc portretul spiritual al poporului român.

Formarea  și consolidarea unor abilități practice specific nivelului de dezvoltare motrica.

Activități de educație plastică
Formarea unor deprinderi de lucru pentru ralizarea unor desene, picturi, modelaje;
Stimularea expresivității și a creativității prin desen, modelaj, pictură.

Activități muzicale
Formarea capacităților de exprimare prin muzică;
Cunoașterea marilor valori ale creației muzicale naționale și universale.

Domeniul Psihomotric: are ca obiective:

Formarea și dezvoltarea deprinderilor motrice de baza;
Cunoașterea deprinderilor igienico – sanitare pentru menținerea stării de sănătate;

Stimularea calităților intelectuale, de voință și affective în vederea aplicării  independente a deprinderilor însușite.

Rădăcinile educației sunt amare, dar fructul este dulce. Aristotel

Contact